Akademia wychowania przedszkolnego

 

Szanowni Rodzice !!!

Zgodnie z rekomendacją Wydziału Edukacji i Prezydenta Miasta Olsztyna nasze przedszkole przygotowuje się do otwarcia od 18. 05. 2020 r.

Na chwilę obecną możemy zapewnić Państwu 30 miejsc.

Na stronie przedszkola  http://www.przedszkole-awp.pl/ w zakładce DOKUMENTY, dostępny jest wniosek, który trzeba wypełnić (obowiązkowe są pieczątki zakładu pracy obojga rodziców! ) i przesłać na adres sekretariat@przedszkole-awp.pl

w terminie do 14.05 (czwartek) do godz. 12:00.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi od 18.05

w naszym przedszkolu procedurami BHP.

/userfiles/20202021/bhp-koronawirus.doc

W tym czasie zmienią się godziny otwarcia naszej placówki 8:00 – 16:00.

Zasady przyjmowania dzieci:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w pierwszej  kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Poza osobami wymienionymi powyżej będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu dziecka powiadomimy Państwa telefonicznie.

Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

Z poważaniem,

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16

Marta Januszkiewicz

 

 


 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 16 

 

5 GODZIN REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - ZA DARMO 

ZA KAŻDĄ NASTĘPNĄ GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU -1 ZŁ !!!

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 16

        03 1240 5598 1111 0010 6968 1391